Afra Öztürk - Merve Güçlü

Diploma

‘Kitle anlatısı sayılar ile ifade edildiğinde bireylerden oluştuğu gerçeği bulanıklaşabiliyor. Elimizdeki veriler bize on binlerce kişinin kayıtlı oldukları okullardan mezun olma haklarını yitirdiklerini gösteriyor. Kitlelerin fiziksel mekanda oluşturacağı hacim, bu gerçeğe ne derece ifade katabilir sorusu eserin çekirdeğini oluşturdu. Yığınların ağırlığı, kütlesi, ve fazlalığı gibi kavramlar geride bırakılanlar ile eş zamanlı düşünüldüğünde, bu çokluğun çarpıcı gerçekliğini görünür kılıdı. Hacimlerin mekanda kapladıkları ve bıraktıkları boşluklar, bize bu yığınları deneyimleme olanağı sağlıyor. Seçilen malzemeler, gerilim noktaları gözlemlenebilecek ve üzerinde düşünmeye teşvik edecek bir potansiyel barındırıyor. Sayısal ifadenin mekansal karşılık arayışı neyi temsil ettiğini sorgulatıyor. Sayıların ifade ettiği bireyler, girilemeyen sınavlar, alınamayan diplomalar …’