Hilal Büşra Cebeci

Dream Catcher Is Feeling Blue

Sanatçının kederin, yasın ve esasta hüznün ifadesi olan Blues müzikten de ilham aldığına inandığı yönü ile ‘feeling blue’ kavramı eserin ana metaforlarından birisidir . Eserin renk seçimindeki diğer bir motivasyon ise , hastanelerin acil kodlarının önemli bir verisi olan ‘code blue’ kavramıdır; ki bu da genel itibariyle kalp ve solunum yolları ile alakalı bir aciliyet bildirgesidir. Hüznün kalbin yaşamasına bir tehdit ve yanısıra sağlıklı nefes alış verişe mani oluşuna atıf ile, mavi renk eserin aktarmak istediği temel hususlardandır .

Her zaman bilgece yaklaşımları ile anılan kızılderililerin , kabus avcısı olduğuna inandıkları ‘dreamcatcher’ ise eserin bir diğer ana imgesi ve çıkış noktasıdır. Kabuslardan korunmak için elde örülen bu kasnak sanatçı tarafından , güzel düş tutucu ve kabus yakalayıcı olacak biçimde zıtlıklardan varolan bir nötralizasyona göndermede bulunur.

Heykelin parçalara bölünmüş olması, zihinsel bölünmüşlüğü ifade ederken , kafatasının üst ve alt olarak bölünmesi düşü ve sözü birbirinden ayırmanın bir ifadesidir.

Eserin kaidesi üzerinde bulunan mühür mumundan akıtılan barkod ve parmak izi , biricik kimlikleri rakamlara ve kodlara hapsedişin bir betimlemesidir.