Muzaffer Malkoç

Paralel Eylemler

Sanatçının bu eseriyle ilk karşılaştığımızda onlarca elin bir kadına doğru uzandığına tanık olmaktayız. Seyreden gözün hareketiyle resim de hareket ediyor, bir yöndeki eller kadından uzaklaşırken diğer yöndekiler daha da üzerine gelmektedir.

Aynı esere 180 derece farklı bir açıdan baktığımızda ise aynı kadını önde, elleri ise ona hiç bir şekilde ulaşamayacak kadar arkada görürüz. Bu iki noktanın dışındaki her alan ise gördüğümüz resmin kendisi değil parçaları ve onları birbirinden uzakaştıran bir boşluktur.

Resim, aslında aralıklarla dizilmiş farklı ve şeffaf katmalardan oluşmaktadır. Bu katmanlar seyircinin bakış açısına göre farklı şekillerde bir araya gelmekte ve işin öznesi olan kadın eğer uç noktalardan bakıyorsanız olumlu ya da olumsuz bir durumda olarak algılanabilmektedir.