Melek Zeynep Bulut

René Pavillion / Scar

René Pavillion, sanatçı ve mimar Melek Zeynep Bulut tarafından tasarlanmış, dört karşılaşmayla şekillenmiş, içine girilebilir, dev bir yara kabuğudur. İlk karşılaşma bir ‘’yara’’ iledir.

Yara, kök dillerde ‘yarık, ışığın içeri sızdığı yer’dir.

İkinci karşılaşma yaranın mikro boyuttan alınıp yaklaşık 200 kat büyütülerek gerçek, fiziki bir karşılaşmaya açık hale getirilmesinin denemesi iledir. Bu karşılaşma ile büyütülmüş doku, iz parçası, paslanmaya ve yeşermeye açık ham demirden dövülerek, bükülerek ve yakılarak yaralanmış, üretilmiştir.

Üçüncü karşılaşma bir ’ev’ iledir. Sergileme için tayin edilen mekan aslında bir ‘ev’dir. Ev ise kök dillerde sırasıyla kalp, dönüş, açıklık, yara, yarık, ışığın içine sızdığı yer.. Kalp ile yara, ev ile kadın, ışık ve sızışı, soğuk ve yeşermek karşı karşıyadır.

Dördüncü karşılaşma ise bir doğum anıdır. Yaranın makro boyutta büyütülmesi ile tam kalbinde bir doğum anı merkezleşmiş ve yerden bu haliyle yükseltilmiştir. Bu yara metaforunu pozitif söyleme çeviren ve çemberi tamamlayan son ayaktır.

Tüm bunlar birleşir ve uçuşan, tüm yara almışları kapsayan bir çatıya, örtüye dönüşür ve ‘ev’in önünde durur. Eser interaktif bir kurguya sahiptir ve ziyaretçilerin ’yara’ ile karşılaşma anlarında verdikleri fiziksel tepkilerle sergileme sürecinde dönüşecektir. Her türlü fiziki reaksiyon serbesttir.